doel01
ontstaan02

In oktober 2011 werkte een groep enthousiaste vrijwilligers samen in het kindertehuis, toen nog 'Apanga' geheten. Voordien werkten daar sporadisch vrijwilligers. De financiële ondersteuning voor het tehuis was al opgestart door lokale en buitenlandse sponsors. Helaas was niet van alle sponsors duidelijk voor welke bijdrage zij verantwoordelijk waren en wat ieders bedoeling was. Een constante stroom van inkomsten voor het kindertehuis en transparantie in de uitgaven en inkomsten ontbrak. Daarom moesten Kalpana en Aamaa, de managers van het tehuis, samen met de oudere kinderen op straat gaan bedelen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Om duidelijkheid te scheppen in de geldstromen en om toegankelijker te zijn voor bestaande en nieuwe sponsors, besloten wij als vrijwilligers om een stichting op te richten voor de ondersteuning van het Sunrise kindertehuis. Toen alle vrijwilligers weer thuis waren uit Nepal, zijn we in januari 2012 met de eerste activiteiten gestart. In februari van dat jaar was de oprichting van stichting Jammajammi een feit en kon het nieuwe bestuur aan de slag.