helpen01

helpen02

Als u bereid bent om de kinderen van het Sunrise kindertehuis te helpen en hen een veilig thuis en een gezonde leefomgeving te bieden, of als u de mensen die in het tehuis werken, wilt helpen om de kinderen een solidere toekomst te geven, dan kunt u helpen door het geven van een donatie. Om de vaste maandelijkse uitgaven te kunnen bekostigen geven we de voorkeur aan kleine, maar regelmatige bijdragen. Natuurlijk zijn eenmalige bijdragen eveneens van harte welkom. Stichting Jammajammi zorgt ervoor dat uw bijdrage volledig ten goede komt aan de kinderen van het Sunrise tehuis. Eventuele overheadkosten (bijvoorbeeld reis-­ en verblijfsvergoedingen) in het kader van activiteiten van de stichting worden niet vergoed met de financiële middelen van Stichting Jammajammi.

De bankgegevens van stichting Jammajammi zijn:

  • Rekeningnummer ING-bank: 4820836
  • IBAN: NL37INGB0004820836
  • BIC/SWIFT: INGBNL2A
  • Kamer van Koophandel: 54650410

Stichting Jammajammi heeft de steun van haar donateurs nodig om haar doelstellingen te realiseren. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels. De belastingdienst heeft Stichting Jammajammi aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, Fiscaal nummer 8513 86 957).

Voor al uw financiële vragen kunt u terecht bij onze penningmeester Carlo Vennik (). Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun!