De kinderen en Kalpana stellen zich aan u voor:

Momenteel wonen 18 kinderen in het Sunrise kindertehuis. Verdeeld over zes meisjes en twaalf jongens in de leeftijd van 5 tot 17 jaar. Over de leeftijden bestaat overigens wat onduidelijkheid, omdat de geboorteregistratie in Nepal nogal ondoorzichtig is. Eén van de oudere jongens is lichamelijk gehandicapt en een van de jongste meisjes heeft problemen met haar geestelijke en lichamelijke gezondheid. De nieuwste bewoners zijn drie jonge kinderen die in de zomer van 2011 werden opgenomen in de Sunrise familie. Zij konden helaas niet meteen naar school, maar vanaf april 2012 krijgen alle kinderen onderwijs.

De kinderen wonen in het huis om verschillende redenen. Sommigen van hen zijn weeskinderen, maar de meeste hebben nog ouders of familie. Hun families zijn echter niet in staat om goed voor de kinderen te zorgen. In de meeste gevallen is één van de ouders overleden en de andere ouder hertrouwd. Als gevolg hiervan komt het voor dat het kind verstoten wordt of in elk geval niet meer bij de hertrouwde ouder mag wonen. De Nepalese overheid voorziet nauwelijks in de zorg voor deze kinderen. In het Sunrise kindertehuis vinden zij een nieuwe en zorgzame familie.

Gaurab en Santosh Ombir en Santosh Sonu en Nomai Sabita, Uttam en Suresh

De sfeer in het Sunrise kindertehuis doet denken aan een grote familie. Kalpana, de manager, en haar moeder, Aamaa, zijn goed in staat om waar nodig zorg te dragen voor de kinderen en ze een veilig thuis te geven. Daarnaast tonen de oudere kinderen zich verantwoordelijk voor de kleinere kinderen door voor elkaar te zorgen. Het gezinsleven in Nepal is erg belangrijk. In vergelijking met andere Nepalese kindertehuizen, waar soms meer dan 30 kinderen leven, wonen relatief weinig kinderen in Sunrise. Dit helpt bij het behouden van de belangrijke familiale sfeer.

Rajram Shyamraj Uttam en Sonu (broer en zus)