Sunrise Children's Home is meer dan tien jaar geleden opgericht als Apanga Orphanage (‘Apanga’ betekent ‘gehandicapt’ in het Nepalees) in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het kindertehuis lag tot 2013 op ongeveer dertig minuten lopen ten zuiden van Bouddhanath stupa. Sinds begin 2013 wonen de kinderen in een prachtig nieuw gebouw in de rustige wijk Pepsi Cola Town Planning, een wijk genoemd naar de aanwezige Pepsi Cola fabriek. Aanvankelijk was het tehuis alleen bestemd voor gehandicapte kinderen, maar in de loop der jaren is de situatie veranderd en is het geen tehuis meer speciaal voor kinderen met een handicap. Alle kinderen zijn welkom. Momenteel wonen nog twee gehandicapte kinderen in Sunrise.

Foto's uit ca. 2010 van de toenmalige kinderen en de leiding Foto's uit ca. 2010 van de toenmalige kinderen en de leiding Foto's uit ca. 2010 van de toenmalige kinderen en de leiding Foto's uit ca. 2010 van de toenmalige kinderen en de leiding

Omdat de samenstelling van de bewoners is veranderd en de naam ‘Apanga’ de lading niet meer dekt, is in januari 2012 een procedure gestart om de naam van het tehuis te veranderen. We hebben de kinderen zelf een nieuwe naam laten kiezen voor hun tehuis en dat is Sunrise Children’s Home geworden, ofwel Sunrise kindertehuis. Het tehuis wordt geleid door Kalpana, een jonge vrouw van begin twintig jaar. Samen met haar moeder, Aamaa (‘Aamaa’ betekent ‘moeder’ in het Nepalees), beheert zij het huis en zorgt met hart en ziel voor de kinderen. De laatste jaren zijn zwaar voor haar geweest doordat vaak onvoldoende geld was om haar werk uit te voeren. 

Kalpana in het midden met links Ajeeta en rechts Shanti Rajram met Kalpana Aamaa Aamaa

Vanaf 2010 zijn via de Nederlandse vrijwilligersorganisatie Het Andere Reizen vrijwilligers betrokken geraakt bij het tehuis. Een groep Nederlandse en Belgische vrijwilligers is hard aan het werk gegaan om ervoor te zorgen dat in elk geval de meest noodzakelijke kosten zoals huur en energiekosten werden gedekt. In de daaropvolgende jaren heeft een groeiend aantal vrijwilligers meegeholpen om de levensomstandigheden van de kinderen gemakkelijker te maken. Maar helaas bleven lange termijn oplossingen uit en bleef de financiële situatie nijpend.

Het gebouw in 2010... ...en het gebouw in 2012 De keuken in 2010... ...en de keuken in 2012 Het sanitair en de trap in 2010... ...en het sanitair en de trap in 2012

Vrijwilligers hebben vanaf 2010 ontzettend veel bereikt om de situatie te verbeteren. Het gebouw werd in frisse kleuren geschilderd, een nieuwe keuken werd geplaatst en een waterfiltersysteem werd aangeschaft. Kortom, de leefomgeving verbeterde zienderogen. Desondanks bleven vooral de financiële omstandigheden onzeker en onduidelijk. Dit leidde in oktober 2011 tot een belangrijke stap. De reeds bestaande Nederlandse donoren, Kalpana en een groep enthousiaste vrijwilligers zijn toen overeengekomen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van leven voor deze kinderen continu bewaakt blijft, ook na het vertrek van die vrijwilligers. De belangrijkste doelen die we hierbij willen nastreven zijn goede gezondheid en onderwijs. Daarnaast is transparantie van de geldstromen noodzakelijk. Vrijwel alle donaties moeten direct ten goede komen van de kinderen. 

De muurschilderingen van de kinderen Tuinieren Naresh heeft met overtuiging gewonnen van Amerikaanse vrijwilliger Jacob Nomai Uttam

Vanaf eind 2011 zijn met de hulp van uw financiële bijdragen nieuwe stevige kasten, extra beddengoed, kleding en winterjassen gekocht voor de kinderen. Verder is de constructie van het voormalige gebouw slecht. De ruimtes zijn erg vochtig, wat leidt tot een slechte gezondheid van de kinderen. Ze hebben vaak last van oogontstekingen en hoofdpijn. We zijn volop op zoek gegaan naar een nieuw gebouw en dit leidde tot de verhuizing in 2013 naar een nieuw mooi gebouw in de wijk Pepsi.

Het smalle voorpleintje en een deel van de tuin De eetruimte met rechts Ajeeta in de deuropening naar de keuken